Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering: Digitalt profilafklaringsværktøj forbedrer sagsbehandlerens udgangspunkt for at give en tidlig og målrettet indsats

26. september 2018

En ny evaluering viser, at systematisk brug af profilafklaring kan forbedre sagsbehandlerens udgangspunkt for at give en tidlig og målrettet indsats til ledige, som vurderes at være i risiko for at blive langtidsledige.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i løbet af 2016 og 2017 gennemført metodeudviklingsprojektet ”Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed”. I projektet har 18 kommuner afprøvet og udviklet nye metoder for, hvordan man med brug af et statistisk profileringsredskab kan identificere ny-ledige dagpengemodtagere med risiko for at blive langtidsledige for på denne baggrund at give en tidlig og målrettet indsats.

Evalueringen af projektet viser generelt, at profilafklaringsværktøjet hjælper sagsbehandleren i både jobcenter og a-kasse til at identificere ny-ledige i risiko for langtidsledighed. Desuden viser evalueringen, at resultaterne af profileringen forbedrer sagsbehandlerens udgangspunkt for at give en tidlig og målrettet indsats allerede ved den første samtale med borgeren.

I alt 2.158 ny-ledige dagpengemodtagere deltog i projektet.

Projektet er finansieret af puljemidler, der er afsat i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Evalueringsrapporten:  Evaluering af projekt ”Samtaler og indsats der modvirker langtidsledighed” (pdf) (nyt vindue)