Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering: Digitalt profilafklaringsværktøj forbedrer sagsbehandlerens udgangspunkt for at give en tidlig og målrettet indsats

26-09-2018

En ny evaluering viser, at systematisk brug af profilafklaring kan forbedre sagsbehandlerens udgangspunkt for at give en tidlig og målrettet indsats til ledige, som vurderes at være i risiko for at blive langtidsledige.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i løbet af 2016 og 2017 gennemført metodeudviklingsprojektet ”Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed”. I projektet har 18 kommuner afprøvet og udviklet nye metoder for, hvordan man med brug af et statistisk profileringsredskab kan identificere ny-ledige dagpengemodtagere med risiko for at blive langtidsledige for på denne baggrund at give en tidlig og målrettet indsats.

Evalueringen af projektet viser generelt, at profilafklaringsværktøjet hjælper sagsbehandleren i både jobcenter og a-kasse til at identificere ny-ledige i risiko for langtidsledighed. Desuden viser evalueringen, at resultaterne af profileringen forbedrer sagsbehandlerens udgangspunkt for at give en tidlig og målrettet indsats allerede ved den første samtale med borgeren.

I alt 2.158 ny-ledige dagpengemodtagere deltog i projektet.

Projektet er finansieret af puljemidler, der er afsat i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Evalueringsrapporten:  Evaluering af projekt ”Samtaler og indsats der modvirker langtidsledighed” (pdf) (nyt vindue)