Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Småjobs og jobs i kortere perioder giver mulighed for at forlænge dagpengene

31-10-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet to pjecer, som giver borgere et nemt overblik over dagpengereformens centrale regler og muligheder.

Dagpengereformen indebærer blandt andet, at den toårige dagpengeperiode fastholdes, og at de økonomiske incitamenter til at arbejde i løbet af perioden bliver styrket via muligheden for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret. Det bliver dermed mere attraktivt for ledige at tage job af kortere varighed eller til en lavere løn.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet to pjecer, som skal gøre det lettere for borgere at få et overblik over dagpengereformens nye regler og muligheder og handle på dem. Den ene pjece sætter fokus på de centrale og nye mekanismer for borgerne, mens den anden fokuserer på de generelle regler i dagpengereformen.

De to pjecer kan bruges af sagsbehandlere i jobcentrene i dialogen med borgerne.

Læs pjecerne om de centrale regler og muligheder i dagpengereformen