Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye regler om revision af de anerkendte a-kasser for regnskabsåret 2017

28-11-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt to nye bekendtgørelser om revision af de anerkendte a-kasser. Bekendtgørelserne indeholder ændringer som følge af dagpengereformen.

Som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udstedt en bekendtgørelse og en ændringsbekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser.

Med den nye bekendtgørelse indføres ændringer i:

  • kravene til revision af a-kassernes opslag i registre
  • mulighed for at fravige krav om, at tredjepartserklæringer udarbejdes efter bestemte revisionsstandarder
  • mulighed for løbende revision af a-kassernes administration mv.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2017 med virkning for revisionen af regnskabsåret 2017. Dog træder muligheden for løbende revision af a-kassernes administration først i kraft den 1. juli 2017.

Derudover er der udstedt en ændringsbekendtgørelse til den nye revisionsbekendtgørelse, som træder i kraft den 1. juli 2017, bekendtgørelse nr. 1277 af 1. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser. Der er udelukkende tale om ændringer i henvisningerne til to bekendtgørelser, der får nyt navn den 1. juli 2017.

Styrelsen har den 24. november 2016 sendt orienteringsbrev til alle a-kasser, a-kassers revisorer m.v. om de nye regler.

De nye bekendtgørelser er en del af udmøntningen af lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

Loven træder i kraft den 2. januar 2017. De elementer, der kræver omfattende it-tilpasninger, træder dog først i kraft den 1. juli 2017, og visse forligsbundne elementer sættes i kraft af beskæftigelsesministeren efter et folketingsvalg.

Spørgsmål eller henvendelser vedr. ovenstående bekendtgørelser bedes rettet til fuldmægtig Anne Marie Ahler-Toftehøj på aat@star.dk.

Læs alle bekendtgørelser på Retsinformations hjemmeside (nyt vindue)