Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Orientering om udstedelse af bekendtgørelser som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem

16-11-2017

Som følge af aftale om et tryggere dagpengesystem udsteder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en række af bekendtgørelser.

Den 3. juni 2016 vedtog Folketinget lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

Loven træder i kraft den 2. januar 2017. De elementer, der kræver omfattende it-tilpasninger, træder dog først i kraft den 1. juli 2017, og visse forligsbundne elementer sættes i kraft af beskæftigelsesministeren efter et folketingsvalg.

Følgende bekendtgørelser, som er udstedt medio november 2016 træder i kraft henholdsvis den 16. november 2016, 2. januar 2017 og den 1. juli 2017:

 • Bekendtgørelse nr. 1293 af 9. november 2016 om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt) (ikrafttræden 2. januar 2017)
 • Bekendtgørelse nr. 1308 af 9. november 2016 om ændring af bekendtgørelse nr. 201 af 1. marts 2012 om optagelse i og overflytning mellem a-kasser (ikrafttræden 2. januar 2017)
 • Bekendtgørelse nr. 1295 af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed (ikrafttræden den 2. januar 2017)
 • Bekendtgørelse nr. 1319 af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed (ikrafttræden den 1. juli 2017)
 • Bekendtgørelse nr. 1299 af 9. november 2016 om ændring af bekendtgørelse nr. 700 af 27. maj 2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. (ikrafttræden 2. januar 2017)
 • Bekendtgørelse nr. 1294 af 9. november 2016 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. (ikrafttræden 1. juli 2017).
 • Bekendtgørelse nr. 1320 af 9. november 2016 om rådighed (ikrafttræden 1. juli 2017)

Spørgsmål eller henvendelser vedr. ovenstående bekendtgørelser bedes rettet til chefkonsulent Jørn Wæver på jwae@star.dk.

 • Bekendtgørelse nr. 1292 af 9. november 2016 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) (ikrafttræden 2. januar 2017), inkl. vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
 • Bekendtgørelse nr. 1298 af 9. november 2016 om ændring af bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 om beregning af dagpengesats for lønmodtagere (2. januar 2017).

Læs bilag for en gennemgang af bekendtgørelsens ændringer i vejledningsform (pdf) (nyt vindue).

 • Bekendtgørelse nr. 1306 af 9. november 2016 om ændring af bekendtgørelse nr. 723 af 20. juni 2013 om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse (ikrafttræden 2. januar 2017).

Spørgsmål eller henvendelser vedr. ovenstående bekendtgørelser bedes rettet til chefkonsulent Henrik Loop på hen@star.dk.

 • Bekendtgørelse nr. 1300 af 9. november 2016 om ændring af bekendtgørelse nr. 633 af 22. juni 2012 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode (ikrafttræden 2. januar 2017)
 • Bekendtgørelse nr. 1307 af 9. november 2016 om ændring af bekendtgørelse nr. 1419 af 16. december 2014 om supplerende dagpenge (ikrafttræden 2. januar 2017)
 • Bekendtgørelse nr. 1296 af 9. november 2016 om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft (ikrafttræden 1. juli 2017)

Spørgsmål eller henvendelser vedr. ovenstående bekendtgørelser bedes rettet til chefkonsulent Jan Strøbæk på jas@star.dk.

 • Bekendtgørelse nr. 1318 af 14. november 2016 om ændring af bekendtgørelse nr. 1231 af 7. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (ikrafttræden 16. november 2016)
 • Bekendtgørelse nr. 1322 af 15. november 2016 om ændring af bekendtgørelse nr. 1231 af 7. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (ikrafttræden 1. juli 2017)

Af regeltekniske hensyn er bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet, der blev sent i ekstern høring, blevet delt i to selvstændige bekendtgørelser. Der er ikke sket ændringer af materielt indhold.

Spørgsmål eller henvendelser vedr. ovenstående bekendtgørelser bedes rettet til Knud de Place på kpp@star.dk.

Læs bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk (nyt vindue)

På grund af den mellemliggende periode fra udstedelsen af bekendtgørelserne til ikrafttrædelsen, vil det i retsinformation.dk fremgå, at der er flere bekendtgørelser som er gældende med samme navn. Det skyldes tekniske årssager.

Det medfører dog, at indtil de nævnte bekendtgørelser træder i kraft, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse. Af regeltekniske årsager har styrelsen valgt, at både de gældende regler og kommende regler fremstår som gældende i Retsinformation.

Når de nævnte bekendtgørelser træder i kraft henholdsvis den 2. januar og den 1. juli 2017, vil styrelsen sørge for, at de hidtil gældende bekendtgørelser bliver gjort historiske.

A-kasserne mv. skal derfor være særlig opmærksomme på ikrafttrædelsesdatoen for den enkelte bekendtgørelse ved administration af reglerne.