Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Orientering om udstedelse af bl.a. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, som indeholder ændringer som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem

18-11-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bl.a. udstedt bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, som indeholder ændringer som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem.

Den 3. juni 2016 vedtog Folketinget lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

Loven træder i kraft den 2. januar 2017. De elementer, der kræver omfattende it-tilpasninger, træder dog først i kraft den 1. juli 2017, og visse forligsbundne elementer sættes i kraft af beskæftigelsesministeren efter et folketingsvalg.

Denne orientering omhandler alene udstedelse af bekendtgørelser, der vedrører den aktive indsats.

Styrelsen har den 14. november 2016 sendt orienteringsbrev til alle jobcentre, kommuner, a-kasser m.v. om udstedelse af nedenstående bekendtgørelser vedrørende den aktive indsats:

Ny bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, som trådte i kraft den 14. november 2016:

  • Bekendtgørelse nr. 1297 af 9. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats

I bekendtgørelsen er der indarbejdet tidligere ændringsbekendtgørelser frem til i dag.

Som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem er der i bekendtgørelsen indarbejdet en række ændringer, der først træder i kraft den 2. januar 2017. Der henvises til bekendtgørelsens § 157, stk. 2, om ikrafttræden af disse regler.

Følgende bekendtgørelser indeholder alene konsekvensændringer som følge af udstedelsen af den nye bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse bekendtgørelser trådte ligeledes i kraft den 14. november 2016:

  • Bekendtgørelse nr. 1301 af 9. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om andre aktører
  • Bekendtgørelse nr. 1302 af 9. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses – og sygedagpengeområdet
  • Bekendtgørelse nr. 1303 af 9. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
  • Bekendtgørelse nr. 1304 af 9. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om matchvurdering
  • Bekendtgørelse nr. 1305 af 9. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Følgende bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2017:

  • Bekendtgørelse nr. 1314 af 11. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Styrelsen forventer snarest at kunne udsende en vejledning til jobcentrene og a-kasserne om ændringerne i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, som følger af Aftale om et tryggere dagpengesystem.

Spørgsmål eller henvendelser vedr. ovenstående bekendtgørelser bedes rettet til Specialkonsulent Annette Schrum på asc@star.dk.

Læs alle bekendtgørelser på Retsinformations hjemmeside (nyt vindue)