Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Høring af bekendtgørelser som led i dagpengereformen

23-06-2016

Den første etape af bekendtgørelser som udmønter Aftale om et tryggere dagpengesystem er den 27. maj 2016 sendt i ekstern høring med henblik på, at der kan afgives høringssvar. Bekendtgørelserne har fokus på den del af aftalen, som kræver ny udvikling af it-understøttelse.

Følgende bekendtgørelser er sendt i høring med frist den 10. juni 2016:

 • Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring
 • Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere
 • Bekendtgørelse om dagpengeperioden
 • Bekendtgørelse om beregning af dagpengesats for lønmodtagere
 • Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge
 • Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration med tilhørende vejledning
 • Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers
 • Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. med tilhørende vejledning
 • Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser
 • Bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser med tilhørende vejledning
 • Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld med tilhørende vejledning
 • Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse med tilhørende vejledning.

Læs mere på Høringsportalen (nyt vindue)