Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Det bliver lettere for borgere at følge med i egen dagpengesituation

30-06-2016

Et onlineredskab giver borgere overblik over eget dagpengeforbrug og de nye regler for genoptjening af dagpengeretten. Målet er at understøtte borgere i at handle på de muligheder, som indføres med dagpengereformen.

Det skal være muligt for borgere at få let tilgængelig information om muligheder i dagpengesystemet på Jobnet.dk fra 1. juli 2017.

STAR vil på den baggrund udvikle et nyt onlineredskab målrettet borgerne. Redskabet giver et personligt overblik over sammenhængen mellem arbejdstimer, forlængelse og genoptjening af dagpengeretten, dagpengeforbruget og karens.

Ideen er, at onlineredskabet vil gøre det let at forstå, hvor man står i dagpengesystemet, og redskabet skal dermed fungere som et supplement til mere skifttunge beskrivelser af dagpengereglerne for borgere.

Et speedometer, en sparegris og et timeglas

Det skal gøres lettere for borgeren at gennemskue, fx hvor meget dagpengeperioden forlænges med, hvis man tager et job af kortere varighed.

Derfor har STAR udviklet:

  • et speedometer, der holder styr på borgerens arbejdstimer
  • en sparegris, der omsætter borgerens arbejdstimer til et antal timer, som dagpengeperioden kan forlænges med, hvis den udløber
  • et timeglas, der illustrerer borgerens dagpengeforbrug

Herudover informeres borgeren også om, hvor meget man skal arbejde for at undgå karens.

Nedenfor ses et eksempel på det billede, en dagpengemodtager møder, når han eller hun logger på Jobnet.dk.

Sparegris - mine arbejdstimer, mine dagpenge

Billedet opdatereres løbende med oplysninger fra a-kassen baseret på oplysninger fra bl.a. offentlige registrer og borgerens egne oplysninger. Billedet viser borgerens situation på baggrund af a-kassens seneste behandling af data. Billedet er således lidt bagud i forhold til borgerens aktuelle situation. Det er derfor tydeligt anført for borgeren, hvornår data sidst er opdateret, og borgeren får mulighed for selv at supplere den viste opgørelse med data efter a-kassens seneste opgørelse. Der er tale om en ren visningsfunktion, og de af borgeren indberettede data gemmes ikke.

Udvikling af det nye online redskab

Onlineredskabet bygger bl.a. på viden fra adfærdsøkonomi og nudging. Adfærdsøkonomi og nudging er en værktøjskasse, der indeholder en række kommunikative greb til at præsentere borgere for informationer, regler og muligheder på en let tilgængelig og handlingsorienteret måde.

Onlineredskabet er udviklet i samarbejde med forskere i adfærdsøkonomi fra Københavns Universitet og konsulentfirmaet Alldialogue. AK-samvirke inddrages løbende i processen.

Borgere vil fra 1. juli 2017 møde speedometeret, sparegrisen og timeglasset, når de logger på Jobnet.dk. Der kommer mere information til a-kasser, jobcentre og andre interessenter, der beskriver redskabet nærmere, herunder muligheden for at få redskabet til at fungere sammen med lokale systemer hos a-kassen. Det er frivilligt for a-kasserne at anvende redskabet.

Redskabet er endnu ikke færdigtestet og færdigudviklet, og de billeder, der præsenteres her, kan derfor ændre sig en smule.