Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Præcisering af nyhed om 1.etape af bekendtgørelser

18-07-2016

På baggrund af flere henvendelser om offentliggørelsen af bekendtgørelserne i retsinformation præciserer styrelsen nyheden.

Den 30. juni 2016 udsendte styrelsen en orientering om udstedelse af bekendtgørelse som følge af lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

På baggrund af flere henvendelser om offentliggørelsen af bekendtgørelserne i retsinformation præciserer styrelsen følgende.

De nedenfor nævnte bekendtgørelser som er udstedt den 29. juni 2016 træder alle i kraft den 1. juli 2017.

Den tidligere udstedelse er foretaget af hensyn til it-understøttelsen som a-kasserne skal nå at udvikle, inden reglerne træder i kraft.

Det medfører dog, at indtil de nævnte bekendtgørelser træder i kraft, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse. Af regeltekniske årsager har styrelsen valgt, at både de gældende regler samt kommende regler fremstår som gældende i retsinformation.

Når de nedenfor nævnte bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2017 vil styrelsen sørge for, at de hidtil gældende bekendtgørelser blive gjort historiske.

A-kasserne mv. skal derfor være særlig opmærksom på ikrafttrædelsen på den enkelte bekendtgørelse ved administration af reglerne.

De bekendtgørelser der blev offentliggjort den 30. juni 2016, men som først træder i kraft den 1. juli 2017 er følgende:

 • Bekendtgørelse nr. 992 af 29. juni 2016 om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring.
 • Bekendtgørelse nr. 990 af 29. juni 2016 om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere.
 • Bekendtgørelse nr. 991 af 29. juni 2016 om dagpengeperioden.
 • Bekendtgørelse nr. 989 af 29. juni 2016 om beregning af dagpengesats for lønmodtagere.
 • Bekendtgørelse nr. 993 af 29. juni 2016 om udbetaling af dagpenge.
 • Bekendtgørelse nr. 995 af 29. juni 2016 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld med tilhørende vejledning.
 • Bekendtgørelse nr. 994 af 29. juni 2016 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser.
 • Bekendtgørelse nr. 986 af 29. juni 2016 om krav til a-kassernes kontrol og administration med tilhørende vejledning.
 • Bekendtgørelse nr. 988 af 29. juni 2016 om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser med tilhørende vejledning.
 • Bekendtgørelse nr. 983 af 29. juni 2016 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration
 • Bekendtgørelse nr. 987 af 29. juni 2016 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse med tilhørende vejledning.
 • Bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016 om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. med tilhørende vejledning.

Bekendtgørelserne kan findes på www.retsinformation.dk (nyt vindue)