Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udstedelse af 1. etape af bekendtgørelser som følge af Dagpengereformen

01-07-2016

Reformen stiller krav til udvikling af it-understøttelsen. Det betyder, at de bekendtgørelser, som kræver ny udvikling af it-understøttelse er blevet udstedt ét år før ikrafttrædelsestidspunktet af bekendtgørelserne

Den 3. juni 2016 vedtog Folketinget lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

Loven træder i kraft den 2. januar 2017. De elementer, der kræver omfattende it-tilpasninger, træder dog først i kraft den 1. juli 2017, og visse forligsbundne elementer sættes i kraft af beskæftigelsesministeren efter et folketingsvalg.

Loven indebærer, at dagpengesystemet fra 1. juli 2017 bliver et månedsbaserede dagpengesystem, hvilket stiller krav til udvikling af til it-understøttelsen. Det betyder, at de bekendtgørelser som har fokus på den del af aftalen, som kræver ny udvikling af it-understøttelse bliver udstedt ét år før ikrafttrædelsestidspunktet af bekendtgørelserne.

Det gælder følgende bekendtgørelser:

 • Bekendtgørelse nr. 992 af 29. juni 2016 om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring.
 • Bekendtgørelse nr. 990 af 29. juni 2016 om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere.
 • Bekendtgørelse nr. 991 af 29. juni 2016 om dagpengeperioden.
 • Bekendtgørelse nr. 989 af 29. juni 2016 om beregning af dagpengesats for lønmodtagere.
 • Bekendtgørelse nr. 993 af 29. juni 2016 om udbetaling af dagpenge.
 • Bekendtgørelse nr. 995 af 29. juni 2016 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld med tilhørende vejledning.
 • Bekendtgørelse nr. 994 af 29. juni 2016 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser.
 • Bekendtgørelse nr. 986 af 29. juni 2016 om krav til a-kassernes kontrol og administration med tilhørende vejledning.
 • Bekendtgørelse nr. 988 af 29. juni 2016 om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser med tilhørende vejledning.
 • Bekendtgørelse nr. 983 af 29. juni 2016 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration.
 • Bekendtgørelse nr. 987 af 29. juni 2016 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse med tilhørende vejledning.
 • Bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016 om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv., med tilhørende vejledning.

På grund af den mellemliggende periode fra udstedelsen af bekendtgørelserne til ikrafttrædelsen, vil det i Retsinformation.dk fremstå, at der er flere bekendtgørelser som er gældende med samme navn. Det skyldes tekniske årssager.

Styrelsen skal derfor henlede til at man har en særlig opmærksom på, at ikrafttrædelsestidspunkterne på bekendtgørelserne.

Bekendtgørelserne kan findes på www.retsinformation.dk (nyt vindue)