Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelser i høring som led i dagpengereformen

20-09-2016

Yderligere bekendtgørelser, som udmønter Aftale om et tryggere dagpengesystem, er sendt i ekstern høring.

Den 16. september 2016 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendt yderligere bekendtgørelser som led i dagpengereformen i høring.

Bekendtgørelserne udmønter særligt følgende elementer i dagpengereformen:

 • reduktion i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed
 • dagpengesatsen for dimittender, værnepligtige og unge som forsørger henholdsvis ikke-forsørger
 • fleksibel genoptjening af dagpengeretten i uger
 • folkepensionister får mulighed for et særligt seniormedlemskab
 • konsekvensændringer som følge af dagpengereformen i forhold til reglerne om efterløn

I forhold til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats er der sket en række ændringer, bl.a. regulering af en række forhold, som afskaffes som gyldige grunde for dagpengemodtagere, ophævelse af minimumslønnen på 82 pct. af højeste dagpenge for dagpengemodtagere i offentligt løntilskud og opgørelse af sammenlagt ledighed i timer for dagpengemodtagere.

Bekendtgørelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter, afhængigt af, hvornår de forskellige elementer i reformen træder i kraft. Det betyder bl.a., at nogle af de bekendtgørelser, der træder i kraft den 2. januar 2017, kun vil være gældende frem til den 1. juli 2017.

Følgende bekendtgørelse træder i kraft snarest muligt i oktober 2016:

 • Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Følgende bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2017:

 • Ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Følgende bekendtgørelser og vejledning træder i kraft den 2. januar 2017:

 • Bekendtgørelse om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt)
 • Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage), inkl. vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
 • Ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesats for lønmodtagere
 • Ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode
 • Ændring af bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse
 • Ændring af bekendtgørelse om supplerende dagpenge
 • Ændring af bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser
 • Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed
 • Ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
 • Ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Følgende bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2017:

 • Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed
 • Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
 • Bekendtgørelse om rådighed
 • Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft
 • Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne
 • Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn
 • Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.
 • Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Følgende bekendtgørelser indeholder konsekvensændringer i §§-henvisninger til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-indsats:

 • Ændring af bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelses-indsatsen m.v.
 • Ændring af bekendtgørelse om andre aktører
 • Ændring af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og syge-dagpengeområdet
 • Ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
 • Ændring af bekendtgørelse om matchvurdering

Fristen for høringssvar er fredag den 7. oktober 2016 kl. 12.00.

Læs mere på Høringsportalen (nyt vindue)