Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pjecer skal hjælpe borgere til at forstå dagpengereformens regler

28-09-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil gøre det lettere for dagpengemodtagere at sætte sig ind i dagpengereformens regler.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er i gang med at udarbejde to borgerrettede pjecer, som skal gøre det lettere for borgere at sætte sig ind i de nye regler i dagpengereformen.

Pjecerne skal give et overblik over hovedelementerne i reformen og sætte borgeren i stand til at handle på de nye regler.

Dagpengereformen indebærer, at den toårige dagpengeperiode fastholdes, og at de økonomiske incitamenter til at arbejde i løbet af perioden bliver styrket via muligheden for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret. Det bliver dermed mere attraktivt for ledige at tage kortvarige ansættelser eller ansættelser med en mindre løn.

Pjecerne kan også danne udgangspunkt for dialog med borgerne og bruges af sagsbehandlere i jobcentrene, fordi de nemt og forståeligt giver et overblik over reformen.

De er klar til brug i slutningen af oktober og vil kunne hentes fra styrelsens hjemmeside.