Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Høring af bekendtgørelser som led i dagpengereformen

30-11-2017

Der kan nu afgives høringssvar om den første etape af bekendtgørelser, som udmønter de nye regler vedr. selvstændige fra aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 29. november 2017 sendt følgende bekendtgørelser og vejledninger i ekstern høring med henblik på, at der kan afgives høringssvar:

  • Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere med tilhørende vejledning
  • Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere med tilhørende vejledning
  • Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge med tilhørende vejledning.

Bekendtgørelserne udstedes som følge af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked), som er fremsat den 14. november 2017. Lovforslaget forventes vedtaget umiddelbart inden jul 2017.

Det fremgår af lovforslaget, at B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberettet til indkomstregisteret, allerede med virkning fra den 1. januar 2018 kan medregnes ved:

  • opgørelsen af indkomstkravet for ret til dagpenge
  • beregning af dagpenge
  • forlængelse af perioden med ret til supplerende dagpenge.

De nævnte bekendtgørelser og vejledninger er derfor tilrettet i overensstemmelse hermed.

Desuden har styrelsen udsendt udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse nr. 819 af 23. juni 2017 om udbetaling af dagpenge. Bekendtgørelsen skyldes beslutningen om at udskyde tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler om supplerende dagpenge, jf. § 1, nr. 57 og 70 i lov nr. 624 af 8. juni 2016.

Fristen for høringssvar er den 8. december 2017 klokken 12.

Læs mere på Høringsportalen (nyt vindue)