Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udestående regler på dagpengeområdet er udskudt

15-11-2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udsendt et nyhedsbrev til a-kasser og jobcentre, om at udestående regler om supplerende dagpenge er udskudt.

Aftalepartierne bag Aftale om et tryggere dagpengesystem har besluttet at udskyde tidspunktet for ikrafttrædelsen af de udestående regler om supplerende dagpenge. Det er udskudt til 1. oktober 2018.

Dette medfører, at de udestående regler træder i kraft på samme tidspunkt som de foreslåede regler om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked, jf. lovforslag L 88 af 14. november 2017 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har orienteret om udskydelsen i et nyhedsbrev, der er udsendt til arbejdsløshedskasserne og jobcentre den 15. november.