Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye regler for G-dage og supplerende dagpenge

23-03-2017

Arbejdsgiveren skal efter nye regler betale to G-dage ved afskedigelser, uanset hvordan og hvor længe medarbejderen har været ansat - og reglerne om supplerende dagpenge forbedres.

Beskæftigelsesministeren har besluttet, at der træder nye regler om G-dage og supplerende dagpenge i kraft henholdsvis 1. juli 2017 og 1. januar 2018.

I forhold til G-dage betyder de nye regler, at arbejdsgiverne pr. 1. juli 2017 skal betale to G-dage ved afskedigelser mv. i alle typer af ansættelsesforhold, uanset hvor længe personen har været ansat.

I forhold til ledige på supplerende dagpenge betyder de nye regler, at den ledige pr. 1. januar 2018 får mulighed for løbende at genoptjene retten til supplerende dagpenge, samt at perioden på supplerende dagpenge kan forlænges med op til 12 uger, hvis den ledige har haft arbejde. Desuden vil hjemsendelser og personer i arbejdsfordeling blive undtaget fra varighedsbegrænsningen på 30 uger for supplerende dagpenge, hvis personen er sendt hjem på grund af arbejdsmangel eller arbejdsfordeling, der skyldes perioder med manglende arbejde.