Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelser med tilhørende vejledninger som følge af Aftale om tryggere dagpengesystem er udstedt

Arbejdet med at udvikle og implementere it-understøttelse til det nye dagpengesystem har givet behov for en tilpasning af en række bekendtgørelser med tilhørende vejledninger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har deltaget i et samarbejde med Danske A-kasser om udvikling og implementering af de it-tekniske og administrative løsninger, som det nye dagpengesystem kræver. I forbindelse med bl.a. dette arbejde har det vist sig, at der er behov for visse tekniske tilpasninger af en række bekendtgørelser samt visse andre bekendtgørelsesændringer.

Der er derfor udstedt følgende nye bekendtgørelser og vejledninger:

 • Bekendtgørelse nr. 397 af 26. april 2017 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere med tilhørende vejledning nr. 9406 af 28. april 2017
 • Bekendtgørelse nr. 401 af 26. april 2017 om dagpengeperioden med tilhørende vejledning nr. 9398 af 28. april 2017
 • Bekendtgørelse nr. 398 af 26. april 2017 om indkomst- og beskæftigelseskravet
  for lønmodtagere med tilhørende vejledning nr. 9405 af 28. april 2017
 • Bekendtgørelse nr. 405 af 26. april 2017 om udbetaling af dagpenge med
  tilhørende vejledning nr. 9401 af 28. april 2017
 • Bekendtgørelse nr. 404 af 26. april 2017 om rådighed med tilhørende vejledning
  nr. 9399 af 28. april 2017
 • Bekendtgørelse nr. 399 af 26. april 2017 om særlig lånemulighed ifm.
  uddannelsesløft
 • Bekendtgørelse nr. 402 af 26. april 2017 om overgang til efterløn samt
  beregning og udbetaling af efterløn
 • Bekendtgørelse nr. 403 af 26. april 2017 om fradrag i efterløn
 • Bekendtgørelse nr. 379 af 25. april 2017 om ophævelse af visse bekendtgørelser
 • Vejledning nr. 9402 af 28. april 2017 om optagelse i og overflytning mellem a-kasser
 • Vejledning nr. 9400 af 28. april 2017 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
 • Vejledning nr. 9404 af 28. april 2017 om selvforskyldt ledighed
 • Bekendtgørelse nr. 400 af 26. april 2017 om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) med tilhørende vejledning nr. 9407 af 28. april 2017
 • Bekendtgørelse nr. 409 af 26. april 2017 om ændring af bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed
 • Skrivelse nr. 9403 af 28. april 2017 om ændring af vejledning om ophør af drift af selvstændig virksomhed.

Bekendtgørelserne med tilhørende vejledninger er nu at finde på retsinformation.dk.