Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye vejledninger om efterløn er udsendt

12-06-2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 6. juni 2017 udsendt 4 nye vejledninger om efterløn i forbindelse med dagpengereformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 6. juni 2017 udsendt følgende vejledninger om efterløn:

Vejledning nr. 9485 af 6. juni 2017 om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne.

  • Vejledning nr. 9486 af 6. juni 2017 om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.
  • Vejledning nr. 9487 af 6. juni 2017 om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn.
  • Vejledning nr. 9488 af 6. juni 2017 om fradrag i efterløn.

I vejledningerne er der blevet indarbejdet de ændringer af efterlønsordningen, der følger af lov nr. 624 af 8. juni 2016, som udmønter Aftale om et tryggere dagpengesystem.

Vejledningerne erstatter følgende vejledninger:

  • Vejledning nr. 47 af 15. juni 2006 om udbetaling af efterløn til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz.
  • Vejledning nr. 126 af 13. december 2006 om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne
  • Vejledning nr. 10861 af 12. oktober 2015 om fleksibel efterløn.