Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Orientering om udstedelse af tre reviderede vejledninger som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem

16-06-2017

Den 12. juni har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsendt et nyhedsbrev til a-kasser, kommuner og jobcentre, hvoraf det fremgår, at tre vejledninger som følge af Aftale om tryggere dagpengesystem er blevet revideret.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 1. maj 2017 udsendt orienteringsskrivelse om udstedelse af diverse bekendtgørelser og vejledninger som følge af dagpengereformen, jf. lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

Som følge af en række tilbagemeldinger af korrekturmæssig karakter fra organisationer mv. har styrelsen valgt at revidere 3 vejledninger, der er udstedt som følgende:

  • Vejledning nr. 9531 om udbetaling af dagpenge
  • Vejledning nr. 9532 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
  • Vejledning nr. 9533 til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Vejledningerne kan findes på Retsinformation.dk.

Styrelsen har den 13. juni 2017 udsendt en orienteringsskrivelse herom til a-kasser, kommuner og jobcentre.

Der er alene tale om redaktionelle ændringer.