Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Korrektion i vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område

07-07-2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udsendt et nyhedsbrev til a-kasserne vedrørende korrektion af vejledning om satser på arbejdsløshedsforsikringens område for 2017

I forbindelse med de nye regler for det månedsbaserede dagpengesystem, der trådte i kraft 1. juli 2017, har der været behov for at udarbejde mindre korrektioner to vejledninger: ’Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område for 2017’ og ’Vejledning om faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst samt omregning af DIS-indkomst 2017’. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor udstedt en ny udgave af begge og den 3. juli udsendt et nyhedsbrev til a-kasserne om de nye vejledninger. 

I forhold til vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2017 er der foretaget korrektion af beløbene for den skattefrie præmie for 2017 (Tabel 11).

I forhold til Vejledning om faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst samt omregning af DIS-indkomst er der alene tale om mindre redaktionelle ændringer.

De to nye vejledninger er offentliggjort på Retsinformation.dk og her på star.dk.