Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag om selvstændige i dagpengesystemet sendes i høring

20-09-2017

Som et led i dagpengereformen sendes lovforslag vedr. selvstændige i dagpengesystemet nu i ekstern høring med henblik på, at der kan afgives høringssvar.

Mandag den 18. september har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendt lovforslag om selvstændige i dagpengesystemet i ekstern høring. Høringen drejer sig om udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved § 1, nr. 57 og 70 i lov nr. 624 af 8. juni 2016.

Lovforslaget udmønter Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked, som regeringen (Venstre, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance) har indgået med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti den 18. maj 2017.

Lovforslaget vil træde i kraft den 1. juli 2018, dog således at de foreslåede regler om, at B-indkomst, der er lønmodtagerbeskæftigelse, og som ikke er indberettet til eIndkomst, allerede den 1. januar 2018 kan indgå i indtægtsgrundlaget til optjening af ret til dagpenge og satsberegning.

Fristen for høringssvar er mandag den 16. oktober 2017 kl. 12.

Læs mere på høringsportalen (nyt vindue)