Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsgruppe for validering af tællerdata nedsat

29-01-2018

I forbindelse med overgangen til de nye dagpengeregler indberetter a-kasserne nye data om tællere til styrelsen. Arbejdsgruppen skal sikre, at a-kasserne gør det ens, samt at de indberettede tællerdata er korrekte.

Tællerne anvendes i mange sammenhænge, blandt andet udstilles data for den ledige på jobnet og danner vidensgrundlag for en ny a-kasse i tilfælde af, at et medlem skifter a-kasse, grundlag for opgørelse af personer med ophør af dagpengeret og beregning af kommunal medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge. Informationerne anvendes også til styrelsens løbende overvågning af reformen, styrelsens kontrol- og tilsynsmodel med a-kasserne, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget, beskæftigelsesministeren med flere.

I starten af 2018 er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal gennemgå de data, som a-kasserne afleverer til styrelsen gennem tællerne. Arbejdsgruppen har til formål at koordinere viden om både udfordringer og løsningsmuligheder mellem a-kasserne med henblik på at sikre valide dataindberetninger.

Arbejdsgruppen består af deltagere fra 6 a-kasser, Danske A-kasser og styrelsen. De restende a-kasser har udpeget en kontaktperson, som vil blive inddraget undervejs.

Det første af arbejdsgruppens fem planlagte møder afholdes i uge 5. Arbejdet afsluttes i starten af april, hvor det forventes, at de indberettede data er valide.

Du kan bl.a. se præsentationsvideoen af tællervisningen for de ledige under dagpengereformens værktøjer