Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag vedr. fremtidens arbejdsmarked er trådt i kraft

03-01-2018

Første del af lovforslaget vedr. fremtidens arbejdsmarked trådte i kraft den 1. januar 2018.

L 88 forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) blev den 20. december vedtaget i folketinget.

Lovforslaget bygger på aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked indgået mellem regeringen samt Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti den 18. maj 2017.

Ændringerne træder i kraft den 1. oktober 2018 dog således, at de foreslåede regler om at B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberettet til Indkomstregistret, allerede fra den 1. januar 2018 kan indgå i opgørelsen af indtægts- og beskæftigelseskravet til optjening og genoptjening af ret til dagpenge og satsberegning.

Læs mere på retsinformation.dk (nyt vindue)