Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

A-kassernes tællerdata om lediges dagpengesituation er valideret

18-10-2018

A-kassernes tællerdata om lediges dagpengesituation er nu valideret i et samarbejde mellem a-kasser og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Efter dagpengereformen fra 2017 indberetter a-kasserne såkaldte tællerdata til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tællerdata giver bl.a. information om dagpengemodtageres indplacering i dagpengesystemet, baggrunden for deres dagpengesats, timer på beskæftigelseskontoen, ophør af dagpengeret med videre.

I efteråret 2017 blev styrelsen bekendt med en række indberetningsfejl til tællerne om de lediges dagpengesituation. Fejlene havde betydning for tilsyn, statistik og den kommunale medfinansiering, men ikke for udbetalingen af dagpenge.

I løbet af 1. kvartal 2018 gennemførte styrelsen et større valideringsarbejde i samarbejde med a-kassernes IT-leverandører. Arbejdet blev afsluttet den 9. april 2018 med en revisorerklæring fra IT-leverandøren for hver a-kasse. Erklæringerne dækkede alle a-kasser. De viste, at der udestod enkelte fejl. Styrelsen bad a-kasserne rette op på disse hurtigst muligt, hvilket blev gjort inden maj 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har som opfølgning på valideringen tilrettelagt en række kontroller, som giver en hurtig og effektiv information om a-kassernes indberetninger af oplysninger til tællerne. Dette system har allerede vist sig effektivt til at sikre, at problemstillinger kan findes hurtigt. Problemstillinger, som opdages i dette system, løftes over i den permanente dataarbejdsgruppe, som består af a-kasser, Danske A-kasser og relevante kontorer i styrelsen.