Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelser om dagpengeregler for selvstændige er trådt i kraft

08-10-2018

En række bekendtgørelser udmønter de nye regler vedr. selvstændige fra aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.

Den 20. december 2017 vedtog Folketinget lov nr. 1670 af 26. december 2017 om ændring af Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Loven udmønter Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.

Følgende bekendtgørelser udmønter aftalen, herunder konsekvensændringer i reglerne om efterløns- og fleksydelse:

 • Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge
 • Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen
 • Bekendtgørelse om dagpengeperioden
 • Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede
 • Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse
 • Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet
 • Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
 • Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge
 • Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration
 • Bekendtgørelse om fradrag i efterløn
 • Bekendtgørelse om fleksydelse
 • Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn
 • Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.
 • Bekendtgørelse om overgang til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne
 • Ændringsbekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland
 • Ændringsbekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelserne er offentliggjort i Retsinformation, i forbindelse med at reglerne trådte i kraft den 1. oktober 2018.

Bekendtgørelserne der udmønter aftalen (nyt vindue)