Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Siden om dagpengereformen nedlægges

04-12-2018

Ved årsskiftet vil star.dk’s side om dagpengereformen blive nedlagt.

Idet dagpengereformen i 2018 er blevet fuldt implementeret vil siden vedrørende dagpengereformen på star.dk blive nedlagt pr. 1. januar 2019.

I forbindelse med implementeringen af dagpengereformen udviklede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en række værktøjer. Disse værktøjer rykkes fra årsskiftet til siden Arbejdsløshedsdagpenge. Der vil således fortsat være adgang til dem fra styrelsens hjemmeside.

Det drejer sig om:

  • en video til dagpengemodtagere, som giver en generel introduktion til visningen af dagpengetællerne.
  • handouts, som er en papirudgave af en video om den digitale visning af dagpengetællerne på jobnet.dk
  • tre borgerrettede printselv-pjecer, som sætter fokus på de nye, centrale mekanismer samt de generelle regler i dagpengereformen.

I forbindelse med dagpengereformen er der desuden blevet udarbejdet en model for bedre kontrol med udbetalingen af dagpenge. Informationen om modellen vil blive rykket til siden Tilsyn, kontrol og klager over a-kassernes afgørelser under afsnittet Den databaserede tilsynsmodel.

Implementeringsguiden, der beskriver, hvordan styrelsen har arbejdet systematisk med implementering, vil kunne findes under siden Publikationer.

Dagpengereformen

Arbejdsløshedsdagpenge

Tilsyn, kontrol og klager over a-kassernes afgørelser

Publikationer