Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nedsættelse af tekniske arbejdsgrupper

21-02-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nedsat to tekniske arbejdsgrupper, ifm udarbejdelsen af en række administrative forskrifter ifm dagpengereformen.

To tekniske arbejdsgrupper er nedsat i forbindelse med udarbejdelsen af de administrative forskrifter til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked).

De tekniske arbejdsgrupper består af repræsentanter fra Beskæftiglesesrådets Ydelsesudvalg, og afholdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

De tekniske arbejdsgruppemøder vil omhandle følgende bekendtgørelser og vejledninger:

 • Bekendtgørelse og vejledning om udbetaling af dagpenge
 • Bekendtgørelse og vejledning om dagpengeperioden
 • Bekendtgørelse og vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge
 • Bekendtgørelse og vejledning om medlemskab af en a-kasse
 • Ændring af bekendtgørelse og vejledning om selvforskyldt ledighed
 • Ændring af bekendtgørelse og vejledninger om rådighed
 • Bekendtgørelse og vejledning om beregning af dagpengesatsen
 • Bekendtgørelse og vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet
 • Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration
 • Bekendtgørelse om fradrag i efterløn
 • Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn
 • Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.
 • Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
 • Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne
 • Bekendtgørelse om fleksydelse
 • Vejledning om fradrag i efterløn
 • Vejledning om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn
 • Vejledning om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.
 • Vejledning til bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
 • Vejledning om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne
 • Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse.
 • Vejledning til bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration.

De tekniske arbejdsgrupper vil mødes henholdsvis den 28. februar og den 1. marts.

Bekendtgørelserne og vejledningerne er den 9. februar 2018 blevet sendt i ekstern høring (nyt vindue). 