Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tekniske arbejdsgrupper har kommenteret dagpengereformen

06-03-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået kommentarer og spørgsmål fra to arbejdsgrupper vedr. administrative forskrifter til dagpengereformen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har afholdt to møder i form af tekniske arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelsen af de administrative forskrifter til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked).

I arbejdsgrupperne deltog repræsentanter for beskæftigelsesrådets ydelsesudvalg.

På de to møder havde  beskæftigelsesrådets ydelsesudvalg mulighed for at komme med bemærkninger og stille spørgsmål til de administrative forskrifter forud for den endelige høringsfrist den 2. marts 2018. De fremsatte kommentarer vil sammen med høringsvarene indgå i styrelsens videre arbejde med de administrative forskrifter, indtil de træder i kraft den 1. oktober 2018.