Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opstart af foranalyse før gennemskrivning af dagpengelov

12-04-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har påbegyndt en foranalyse op til gennemskrivningen og forenklingen af lovgivning på dagpengeområdet.

Af Aftale om et tryggere dagpengesystem fremgår det, at aftalepartierne er enige om, at der skal ske en gennemskrivning af Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig at forstå og administrere.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i foråret påbegyndt en foranalyse som første fase inden selve gennemskrivningen af loven. 

I samarbejde med en række interessenter, a-kasser og borgere skal foranalysen identificere de områder, hvor der med fordel kan ske forenkling og digitalisering. Derudover skal foranalysen sikre, at gennemskrivningen vil resultere i, at lovgivningen bliver nemmere at forstå for a-kasserne og borgerne.

A-kasserne, borgerne og andre interessenter bliver bl.a. inddraget via workshops, fokusgrupper, et spørgeskema og via en LinkedIn gruppe for medarbejdere i a-kasserne.

Foranalysen planlægges afsluttet sidst på året.