Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye bekendtgørelser som følge af Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

15-05-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender en række bekendtgørelser som følge af aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.

Den 20. december 2017 vedtog Folketinget lov nr. 1670 af 26. december 2017 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Loven udmønter Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmønter nu aftalen med en række bekendtgørelser og vejledninger, der bl.a. indeholder konsekvensændringer i efterløns- og fleksydelsesreglerne.

Bekendtgørelserne vil blive offentliggjort i Retsinformation i forbindelse med reglernes ikrafttræden den 1. oktober 2018.

Bekendtgørelserne og vejledningerne er udsendt til a-kasserne den 9. maj 2018.

Det drejer sig om følgende bekendtgørelser og vejledninger:

 • Bekendtgørelse og vejledning om udbetaling af dagpenge
 • Bekendtgørelse og vejledning om dagpengeperioden
 • Bekendtgørelse og vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge
 • Ændring af bekendtgørelse og vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede
 • Ændring af bekendtgørelse og vejledning om selvforskyldt ledighed
 • Ændring af vejledning til bekendtgørelse om rådighed
 • Bekendtgørelse og vejledning om beregning af dagpengesatsen
 • Bekendtgørelse og vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet
 • Bekendtgørelse og vejledning om krav til a-kassernes kontrol og administration
 • Bekendtgørelse og vejledning om fradrag i efterløn
 • Bekendtgørelse og vejledning om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn
 • Bekendtgørelse og vejledning om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.
 • Bekendtgørelse og vejledning om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn
 • Bekendtgørelse og vejledning om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne
 • Bekendtgørelse og vejledning om fleksydelse.