Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opdateret opgørelse over undtagne borgere i forbindelse med 225-timersreglen

12-10-2016

Opgørelsen er kommunefordelt på antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med 225-timersreglen

Figuren og tabellen i opgørelsen er baseret på foreløbige udtræk fra Det Fælles Datagrundlag og KMD. Derfor kan der efterfølgende ske justeringer af data på grund af efterregistreringer mv., der kan ændre på billedet.

Opgørelsen er foretaget i forhold til antallet af ydelsesmodtagere i den enkelte kommune, som pr. 1. oktober 2016 vil have modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i sammenlagt et år, og som på opgørelsestidspunktet modtager hjælp med en sats, således at der vil kunne ske nedsættelse af hjælpen i medfør af 225-timersreglen.

Opdaterede opgørelse over undtagne borgere i forbindelse med 225-timersreglen