Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag L113 er vedtaget i Folketinget

17-03-2016

Folketinget har ved tredjebehandling vedtaget Lovforslag L113 om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love.

Folketinget har ved tredjebehandling d. 17. marts 2016 vedtaget lovforslag L113 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. Lovforslaget udmønter aftalen om Jobreform fase I og indeholder tre hovedelementer, nemlig indførelse af et kontanthjælpsloft, indførelse af en 225-timersregel og nedsættelse af retten til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere fra fem til fire uger.

Loven træder i kraft d. 1. april 2016

Læs lovforslaget som vedtaget ved tredjebehandlingen på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oprettet en side om Jobreform fase I på styrelsens hjemmeside, hvor kommunerne kan følge arbejdet med at understøtte implementeringen af reformen.

Jobreform fase I på styrelsens hjemmeside