Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opdateringer på star.dks sider om Jobreform fase I

18-03-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bl.a. udsendt en startvejledning og opdateret tidsplanen for Jobreform fase I.

Folketinget har vedtaget lovforslag L113, der bl.a. indfører et kontanthjælpsloft og en 225-timersregel og nedsætter retten til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere fra fem til fire uger (Jobreform fase I). I den forbindelse har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en startvejledning, der gennemgår de regelændringer, som Jobreform fase I medfører. Formålet med startvejledningen er at give kommunerne og Udbetaling Danmark et overblik over indholdet i de nye regler og understøtte implementeringen af reglerne. Startvejledningen er blevet udsendt til alle landets kommuner d. 18. marts 2016.

Sammen med startvejledningen har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsendt et orienteringsbrev til kommunerne om vedtagelsen af lovforslaget og de regelændringer, det medfører.

Både startvejledningen og orienteringsbrevet kan downloades på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings sider om Jobreform fase I.

Læs mere under ”Love, bekendtgørelser og vejledninger” for Jobreform fase I

Opdateret oversigt over kommende aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget opdateret oversigten over de aktiviteter, der er planlagt i forbindelse med implementeringen af Jobreform fase I.

Den opdaterede oversigt er udvidet med flere aktiviteter og en præcisering af, hvornår styrelsen forventer at gennemføre de forskellige aktiviteter. Oversigten opdateres løbende med nye aktiviteter.

Se den opdaterede oversigt over kommende aktiviteter i forbindelse med Jobreform fase I