Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Foreløbige tal for 225-timersreglens undtagne og varslede borgere

13-09-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udsendt foreløbige tal for undtagne og varslede borgere i forbindelse med 225-timersreglen.

Kommunerne har fået tilsendt en foreløbig opgørelse af antal og andele af undtagne og varslede borgere i forbindelse med 225-timersreglen.

Figurerne i opgørelsen er baseret på foreløbige udtræk fra Det Fælles Datagrundlag og KMD. Derfor kan der efterfølgende ske justeringer af data på grund af efterregistreringer mv., der kan ændre på billedet.

Der er en vis spredning kommunerne imellem. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opfordret den enkelte kommune til at orientere sig i tallene og vurdere, om tallene giver et retvisende billede af situationen i kommunen.

Den foreløbig opgørelse af undtagne og varslede borgere i forbindelse med 225-timersreglen