Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tal for borgere undtaget fra 225-timersreglen i januar

17-06-2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opgjort antallet af personer, der har været undtaget i forbindelse med 225-timersreglen pr. 1. januar 2017

En opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser de kommunefordelte antal og andele af borgere, der pr. 1. januar 2017 har været undtaget i forbindelse med 225-timersreglen.

Opgørelsen omfatter ydelsesmodtagere i den enkelte kommune, som pr. 1. januar 2017 havde modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i sammenlagt et år, og som på opgørelsestidspunktet modtog hjælp med en sats, således at der ville kunne ske nedsættelse af hjælpen i kraft af 225-timersreglen.

Personer undtaget fra 225-timersreglen pr. 1. januar 2017