Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny status for jobreformen

14-09-2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en ny status for Jobreform fase I

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort en samlet status for udviklingen på en række områder i forbindelse med implementeringen af Jobreform fase I.

Den nye status indeholder bl.a. tal for, hvor mange der er berørt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Der er desuden tal, der viser udviklingen i ordinære arbejdstimer blandt personer berørt af jobreformen. Visse af tallene er opgjort både på landsplan og fordelt på kommuner.

Endvidere offentliggør styrelsen også baggrundsnotater for statusopgørelsen for hhv. kontanthjælpsloft og 225-timersreglen.

Status for Jobreform fase I og de to baggrundsnotater