Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Samtaler bliver mere jobrettet

30-06-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) igangsatte i starten af 2015 projekt Jobrettet samtale, som løb frem til og med december 2015.

Projektet udspringer af kontanthjælpsreformen og har haft til formål at klæde jobkonsulenterne på til at føre mere jobrettede samtaler med jobparate kontanthjælpsmodtagere samt skabe sammenhæng mellem brugen af IT i jobcentret og reformens fokus på en jobrettet indsats og samtaleform.

Slutevaluering afrapporterer erfaringerne fra projektet og baserer sig på casebesøg i 11 af projektkommunerne samt en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingsledere, projektledere og medarbejdere, der har deltaget i projektet. Derudover indgår også opgørelser fra STAR vedrørende tilfredshedsmålinger, selvbooking og Joblog.

I praksisarkene finder du viden om og redskaber til den jobrettede samtale. Der er et ark til hvert af disse syv emner:

  1. Den jobrettede samtale (introducerende praksisark)
  2. Samtaleteknikker
  3. Arbejdsmarkedsviden
  4. Selvbooking
  5. Joblog
  6. Aktionslæring
  7. Ledelse.

Til udbredelse af de gode erfaringer fra projekt jobrettet samtale er der afsat en pulje på 10 mio. kr., som vil blive udmeldt medio 2016.

Læs slutevalueringen og se praksisarkene for projekt jobrettet samtale