Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny opgørelse kortlægger indsatsen for de langvarige kontanthjælpsmodtagere

02-06-2017

I en ny opgørelse afdækker STAR, hvilken indsats kommunerne giver målgruppen for satspuljeinitiativet ”Flere skal med”. Målgruppen for projektet er de kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere, der har været på ydelsen i fem år eller mere.

Opgørelsen er formidlet i en række grafikker, der på overskuelig vis illustrerer, hvordan de enkelte kommuner klarer sig i forhold til hinanden. Opgørelsen viser, hvor stor en andel af ”Flere skal med”-målgruppen, der det seneste år har:

  • deltaget i et aktivt tilbud
  • deltaget i et virksomhedsrettet tilbud
  • haft mentor som eneste indsats

Download opgørelsen her (pdf) (nyt vindue)