Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

JobFirst har ført til ordinære timer

12-09-2017

Borgere i JobFirst har større sandsynlighed for at opnå ordinære timer i beskæftigelse. Det viser en netop offentliggjort midtvejsevaluering af projektet.

De borgere, der deltager i JobFirst, har øget sandsynlighed for at opnå ordinære timer i beskæftigelse målt i forhold til borgere, der ikke deltager. Samtidig har de deltagende borgere i JobFirst i gennemsnit flere ordinære timer end borgere udenfor projektet. Sådan lyder to af konklusionerne i en netop offentliggjort midtvejsevaluering af JobFirst.

I JobFirst har borgeren fra dag ét skullet i gang med at møde og ”snuse” til forskellige virksomheder og arbejdsopgaver for at finde det rette jobmatch. Herefter har borgeren fået støtte til at fastholde sin plads på virksomheden. Gennem hele indsatsen har der været et klart virksomhedsfokus og et mål om ordinære timer.

Det kvalitative materiale, som er belyst i evalueringen, viser samtidig foreløbige hypoteser om, hvad der har størst betydning for, at borgeren kommer tættere på job:

  • Klar og simpel rollefordeling mellem de fagprofessionelle i jobcentreret styrker relationen til borgerne, etablerer tillid og vigtig viden om borgerne samt forenkler koordineringen af indsatsen.
  • Intensiv fastholdelsesstøtte gør det muligt løbende at håndtere udfordringer for borgerne, når de opstår, og det opbygger en tæt og tillidsfuld relation, som styrker borgernes motivation og medansvar under praktikken. Det giver borgerne en oplevelse af, at job eller uddannelse er muligt.
  • Ordinære timer giver borgerne anerkendelse, motivation og tro på, at job eller uddannelse er muligt, hvilket understøtter borgernes progression.

Midtvejsevaluering af JobFirst