Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny evaluering: Småjob motiverer borgere og giver gevinst for virksomheder

24-08-2018

Småjob på ordinære vilkår skaber motivation blandt kontanthjælpsmodtagere, og virksomheder er villige til at ansætte udsatte borgere få timer om ugen. Det viser evalueringen af det såkaldte Dag-til-dag-projekt.

Kontanthjælpsmodtagere i 14 kommuner har gennem halvandet år haft mulighed for at deltage i et projekt, hvor drivkraften har været at få udsatte borgere i job af kortere varighed, sådan at de opnår erfaring på arbejdsmarkedet. Job af kortere varighed omfatter arbejde helt ned til få timer om ugen. Borgerne har haft et økonomisk incitament til at deltage i projektet takket være et særligt lempeligt fradrag i kontanthjælpsydelsen ved ordinære timer.

Evalueringen indikerer en række motivationsfaktorer, der har gjort sig gældende blandt deltagerne. Blandt andet har det medvirket til at skabe motivation til at deltage,  at ansættelsen var på ordinære vilkår med en lønindtægt og ordinære kolleger, og at der var mulighed for et job på få timer. 20 procent af de deltagere, som lykkedes med at komme i dag-til-dag-job, var i beskæftigelse, fleksjob eller uddannelse tre måneder efter projektets afslutning.

Fleksibel arbejdskraft hjælper virksomheder


Det er særligt virksomheder i servicebranchen og inden for manuelt arbejde, der har beskæftiget ufaglærte i dag-til-dag-job, hvor de har varetaget bestemte opgaver frem for at indtræde i en bestemt stilling. Arbejdsgiverne peger på, at det er lønsomt at få adgang til fleksibel arbejdskraft til at løse afgrænsede eller mindre komplicerede opgaver, fordi det kan frigøre andre medarbejdere til mere krævende opgaver. Derudover opbygger virksomheden en base for fremtidig rekruttering af ufaglært arbejdskraft, og de anser det for positivt at kunne være med til at give borgere på kanten af arbejdsmarkedet en reel mulighed for at opnå ordinære løntimer.

Dag-til-dag-job, der blev skabt i projektet, havde et gennemsnitligt timetal på 12,3 timer. Projektet blev gennemført som et inspirationsprojekt i perioden maj 2015 til december 2016 og har været frivilligt for borgerne, der ikke er blevet sanktioneret, hvis de har afslået konkrete jobåbninger eller er trådt ud af projektet.

Evaluering af Dag-til-dag