Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny bekendtgørelse om social pension

04-07-2016

Der er udsendt ny bekendtgørelse om social pension

I den nye bekendtgørelse om social pension er der foretaget én ændring. Bekendtgørelsens § 47, stk. 1, 2. pkt., er ophævet. Det fremgik af 2. punktum, at Udbetaling Danmark ikke har pligt til at udsende meddelelse om ret til folkepension for personer med fast bopæl i udlandet.

Læs mere på ”Love, bekendtgørelser og vejledninger” for reform af førtidspension og fleksjob