Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Det er en fordel at få ordinære løntimer, når man er i ressourceforløb

08-11-2017

Når ordinære timer integreres i et ressourceforløb, giver det gevinst for borgeren. STAR lancerer her en kort guide, der giver eksempler på de økonomiske fordele og forklarer, hvordan man kan arbejde inden for området.

Guiden er lavet til sagsbehandlere, der arbejder med borgere i ressourceforløb. Den kan bruges som et redskab til at få skabt en god dialog med borgeren om de fordele, der kan være ved at opnå ordinære timer.

Det kan for eksempel være ordinære timer, der kombineres med en virksomhedspraktik eller ordinære timer, som borgeren får i forlængelse af virksomhedspraktikken.

Guiden giver blandt andet korte og konkrete beregningseksempler på økonomiske fordele, som forskellige borgere har opnået ved en kombination af ordinære timer og ressourceforløb.

Guiden er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og kan findes her