Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Status på implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob

03-04-2017

Status fra marts viser, at det fortsat går den rigtige vej med implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet ny kvartalsstatus for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob, som tager udgangspunkt i en række centrale områder.

Der er en positiv udvikling i antallet af borgere der nu får en aktiv indsats i stedet for passiv forsørgelse på førtidspension. Herunder bemærkes det at der er en svagt stigende andel borgere i ressourceforløb som får en virksomhedsrettet indsats. Der er dog stadig behov for at øge andelen af borgere der får en virksomhedsrettet indsats, som kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

På baggrund af hovedtendenserne for reformen peger styrelsen på konkrete forhold, som kan forhindre opfyldelsen af de mål, der er sat for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. Samtidig bliver der løbende sat understøttende aktiviteter i gang.

Kvartalsstatus på implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob