Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob er godt i gang

12-09-2017

Har reformen af førtidspension og fleksjob fået flere borgere i arbejde og ud af passiv forsørgelse?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er gået i gang med evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob. Den afsluttende rapport om reformen bliver til på baggrund af flere delevalueringer, hvor blandt andet borgere og fagprofessionelles erfaringer indgår som vigtige elementer i processen.

I september måned 2017 vil landets kommuner blive kontaktet om landsdækkende spørgeskemaundersøgelser og om kvalitative interviews, der udover kommunerne involverer:

  • borgere
  • privatpraktiserende læger
  • klinisk funktion
  • virksomheder.

Kommunerne har i denne uge modtaget et uddybende orienteringsbrev om processen og det forventede bidrag.

Evalueringen vil afdække reformintentionerne:

  • Flest muligt har fået tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Målrettet fleksjobordning, så personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.
  • Indførelsen af ressourceforløb med tidlig, tværfaglig og sammenhængende indsats og fokus på udvikling af den enkeltes arbejdsevne.

Der vil desuden være fokus på udviklingen i indsatsen og på økonomien før og efter reformen, og selve administrationsgrundlaget af reformen bliver belyst.

Den endelige afrapportering foreligger i 2018.