Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Borgere på længerevarende kontanthjælp og i ressourceforløb kommer tættere på arbejdsmarkedet med praktik på en ordinær arbejdsplads

06-04-2018

Evalueringen af projekt ”Virksomhedscenter Generation 2” viser bl.a., at de deltagende borgere i højere grad kommer i fleksjob, og at det sociale match på arbejdspladsen har en væsentlig betydning.

Projekt ”Virksomhedscenter Generation 2” er blevet evalueret af EPINION.

I alt har 26 kommuner, 2.582 borgere og 1.447 virksomheder deltaget i projekt ”Virksomhedscenter Generation 2” i perioden 2014-2016.

Evalueringen viser bl.a., at det i projektet er lykkedes at få over 75 pct. af deltagerne i mindst 13 ugers sammenhængende virksomhedspraktik, samt at virksomhedspraktikken har haft en signifikant positiv effekt på borgerens beskæftigelsesgrad.

Evalueringen viser også, at sociale relationer mellem borger, jobcenter og virksomhed er af afgørende betydning for overgang fra forsørgelse til selvforsørgelse.

Evalueringen af Virksomhedscenter Generation 2

Beskæftigelsesministeriets nyhed om projektet (nyt vindue)