Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Det betaler sig at investere i de ledige

03-04-2017

I den kommende tid vil STAR sætte fokus på kommuner, der har succes med at indarbejde investeringstankegangen i beskæftigelsesindsatsen.

Refusionsreformen trådte i kraft for lidt over et år siden. Ændringerne i refusions- og medfinanseringssatser har betydet, at mange kommuner har skullet gentænke deres beskæftigelsesindsats i lyset af de nye økonomiske rammer.

Et centralt element i refusionsreformen er ideen om, at investering - ja selv i den mest langtidsledige borger - kan betale sig. Mploy har for STAR udarbejdet en lang række implementeringscases, som viser den potentielle gevinst der er ved at få ledige fra forskellige målgrupper i job.

Formår en kommune effektivt at investere i deres borgere gennem de rigtige tilbud og aktiveringsformer, er der mange penge at spare indenfor de nye refusions- og medfinanseringsrammer.

Investeringscases for alle kommuner kan findes her:

I den kommende tid vil STAR sætte fokus på de kommuner, der har udarbejdet og tænkt investeringstankegangen ind i deres samlede beskæftigelsesindsats.