Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forbedret anmodningsblanket LÆ 282

17-11-2016

Blanket LÆ 282, som sendes til sygemeldte som led i at indhente den obligatoriske LÆ 285, er blevet tilrettet, så den spiller bedre sammen med virkelighedens verden.

Blanketten LÆ 282 er blevet justeret for at imødekomme den situation, hvor en sygemeldt når at kontakte lægen, før lægen har modtaget kommunens anmodning om at udarbejde  lægeattest LÆ 285 til brug for den første opfølgning i jobcenteret. Med den nye tilretning bliver den sygemeldte gjort opmærksom på, at han eller hun i den situation blot skal fortælle lægen, at der ønskes en konsultation i forbindelse med opfølgning på den sygemeldtes sygedagpengesag.

Derudover er der lavet en tilføjelse for at undgå, at den sygemeldte bestiller tid hos lægen og får udfærdiget en lægeattest i tilfælde, hvor den sygemeldte alligevel ikke når op på at være syg i otte uger.

Den nye blanket ligger i KL's blanketsamling.

Blanket LÆ282