Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Oplysningsgrundlaget for første opfølgning i sygedagpengesager undersøges

28-11-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat en undersøgelse, der skal klarlægge, hvilke oplysninger sagsbehandlerne har adgang til, benytter og efterspørger ved første samtale med sygemeldte.

En ny undersøgelse af oplysningsgrundlaget for den første opfølgning i sygedagpengesager er sat i gang af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Formålet er at afdække, om sagsbehandlerne besidder alle de nødvendige oplysninger, eller om der er yderligere oplysninger, der ville kunne forbedre grundlaget for den første samtale og for iværksættelse af en tidlig virksomhedsrettet indsats.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Deloitte, og resultaterne forventes at foreligge omkring årsskiftet.