Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fastholdelse af sygemeldte i job

04-05-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i 4. kvartal af 2015 gennemført en undersøgelse med det formål at indsamle viden om fastholdelsesindsatsen for sygemeldte i job, og ud fra dette udarbejde et mindre katalog med eksempler til inspiration for, hvordan man i kommunerne arbejder med fastholdelse af sygemeldte.

Læs fastholdelsescasene her