Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forsøg med ret til at afvise lægebehandling forlænges med tre år

28-06-2016

Forsøgsordningen med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser er forlænget fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019.

Folketinget vedtog den 3. juni 2016 lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.).

Med loven forlænges den eksisterende forsøgsordning, hvor en borger kan sige nej til lægebehandling uden, at det får betydning for vedkommendes ret til at modtage sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension.

Derudover justeres ordningen således, at hvis en borger afviser en lægebehandling, skal sagen frem over forelægges sundhedskoordinatoren i stedet for klinisk funktion.

Ordningen blev indført som et toårigt forsøg i forbindelse med sygedagpengereformen. Intentionen med ordningen var at sikre, at en borger ikke skal føle sig tvunget til at tage imod en behandling, som vedkommende er utryg ved, samtidig med at det i sådanne tilfælde vil blive afdækket, om der er andre behandlingsmuligheder.

Læs lovforslaget med bemærkninger på folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Læs mere om evalueringen af forsøgsordningen