Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beregning af sygedagpenge ved ekstra pensionsbidrag

18-07-2016

Fra den 1. juli 2016 er beregningsreglerne ændret for lønmodtagere, der indbetaler et ekstra bidrag på en arbejdsgiveradministreret pensionsopsparing.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 14. juni 2016 udstedt en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskravet og beregning af sygedagpenge m.v. Ændringen betyder, at der nu kan ske omberegning af sygedagpenge for lønmodtagere, der indbetaler ekstra bidrag på en arbejdsgiveradministreret pensionsopsparing, jf. sygedagpengelovens § 47, stk. 2.

Læs ændringsbekendtgørelsen på retsinformation (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har desuden opdateret vejledningen om beregningsgrundlaget for sygedagpenge.

Læs vejledningen på retsinformation (nyt vindue)