Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lovbekendtgørelse af sygedagpengeloven

06-07-2016

På baggrund af de seneste lovændringer på sygedagpengeområdet er der udstedt en ny lovbekendtgørelse af sygedagpengeloven.

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den oprindelige lov og senere ændringslove. På baggrund af de seneste lovændringer på sygedagpengeområdet har Beskæftigelsesministeriet udstedt en ny lovbekendtgørelse. Se lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016 om sygedagpenge.

Der er tale om en sammenskrivning af lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2016, med de ændringer, der følger at § 1 i lov nr. 625 af 8. juni 2016 (om forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) og § 5 i lov nr. 628 af 8. juni 2016 (om overførelse af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.).

Se den nye lovbekendtgørelse af sygedagpengeloven på retsinformation.dk